Tất cả thông tin về giải thi đấu
Blizzard tổ chức giải thi đấu thế giới của Overwatch - eSports

Blizzard tổ chức giải thi đấu thế giới của Overwatch

Với những thành công rõ ràng và những giải đấu độc lập đã và đang diễn ra, Blizzard quyết định đáp ứng sự mong mỏi của các game thủ bằng việc tổ chức Overwatch World Cup đầu tiên, dự định diễn ra vào kỳ Blizzcon 4-5/11 lần này. Sau đây