8
ĐÁNG CHƠI

Là tựa game hành động của Bennett Foddy, Getting Over It đang tạo thành cơn sốt trên thế giới bằng sự lầy lội của mình.

Tất cả thông tin về Getting Over It