8.3
ĐÁNG CHƠI

Gears of War kể về Marcus Fenix, một cựu binh đầy kinh nghiệm phải ngồi tù vì chống lệnh cứu cha, được trao cho cơ hội chuộc lỗi bằng cách trở lại quân đội.

Tất cả thông tin về Gears of War