8.3
ĐÁNG CHƠI

Gears of War 2 tiếp tục câu chuyện về Marcus Fenix với nỗ lực cuối cùng của loài người trong việc sống sót và kết thúc cuộc chiến với quân Locust.

Tất cả thông tin về Gears of War 2