7.3
KHÁ HAY

Là phần mới nhất trong loạt seri Gears of War, Gears 5 đem tới một lối chơi mới hoàn toàn mới.

Tất cả thông tin về Gears 5