7.3
KHÁ HAY

Là phần mới nhất của Gears of War, Gears 5 đem tới một lối chơi mới mẻ kèm theo cốt truyện hấp dẫn về thế hệ thứ 2 của các Gears.

Tất cả thông tin về Gears 5