N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Game Tổng Hợp bao gồm những mục bài tổng hợp những game hay có cùng chủ đề.

Tất cả thông tin về Game Tổng Hợp
Đánh giá Ape Out: YOLO banana! - PC/Console

Đánh giá Ape Out: YOLO banana!

Khi chơi Ape Out, bạn có cơ hội để thể hiện sức mạnh hồng hoang mãnh thú của mình, dù trên thực tế bạn đã, vẫn và sẽ chỉ là một con khỉ.