Game of Thrones - A Telltale Games

Game of Thrones - A Telltale Games là một series game “nhái” theo Game of Thrones được ra mắt từ năm 2014, tính tới nay cũng đã được 6 phần. Game lấy nguyên mẫu nhân vật và tình tiết trong Game of Thrones, vì thế nó bám khá sát với nguyên gốc