Tất cả thông tin về game nhập vai

Cốt truyện Dragon Age: Tổ Chức Grey Warden - PC/Console

Cốt truyện Dragon Age: Tổ Chức Grey Warden

Trong thế giới Dragon Age, nhắc đến Blight phải nhắc đến Grey Warden vì họ là những chiến binh được huấn luyện đặc biệt sẵn sàng bảo vệ thế giới chống lại thảm hỏa tận thế này.
Cốt truyện Dragon Age: Darkspawn - PC/Console

Cốt truyện Dragon Age: Darkspawn

Được xem như quân lực của đoàn quân tạo ra tận thế, Darkspawn là một nỗi khiếp sợ tiềm ẩn trong lịch sử ngàn năm của thế giới Dragon Age.