Tất cả thông tin về game kickstarter

Thắp sáng hy vọng trong Candle - PC/Console

Thắp sáng hy vọng trong Candle

Candle là game đi cảnh màn hình ngang rất đặc biệt từ nhà phát triển Teku Studios. Thay vì sử dụng các phương pháp vẽ hiện đại trên máy tính, nhà phát triển đã táo bạo quay trở lại bàn vẽ truyền thống để thực hiện phần lớn công việc thiết kế, dựng hình.