7.4
KHÁ HAY

FOCUS on YOU là minh chứng rõ ràng nhất cho mệnh đề là nếu muốn kiếm bạn gái thì chúng ta nên học một cái tài lẻ gì đó, ở đây thì nhiếp ảnh là sự lựa chọn hàng đầu.

Tất cả thông tin về FOCUS on YOU