970x250

Tất cả thông tin về Final Fantasy Crystal Chronicles