8.2
ĐÁNG CHƠI

Far Cry: New Dawn là phiên bản spin-off độc lập của Far Cry 5, vẫn với bối cảnh hạt Hope, bang Montana nhưng ở một mốc thời gian khác.

Tất cả thông tin về Far Cry: New Dawn