7.5
KHÁ HAY

Fae Tactics là sự kết hợp của Final Fantasy Tactics và Pokemon, nhưng với độ khó khủng bố và việc phải tính toán sống sót khi đám đệ của bạn toàn một lũ ăn hại.

Tất cả thông tin về Fae Tactics