6.1
CHƠI TẠM

Extinction dẫn người chơi vào một cuộc chiến giữa hiệp sĩ Sentinels cuối cùng Anvil và những con Ogres khổng lồ để bảo vệ nhân loại.

Tất cả thông tin về Extinction