NA
CHƯA ĐÁNH GIÁ

EverWing là một game mobile thể loại bắn máy bay màn hình dọc, thay vì bắn các loại máy bay thì game sử dụng bối cảnh thần tiên và các linh vật thần thoại.

Tất cả thông tin về EverWing

VIDEO