eSports

Vị trí cấm mắt mới cũng như những thay đổi về địa hình trong 6.86 - eSports

Vị trí cấm mắt mới cũng như những thay đổi về địa hình trong 6.86

6.86 mang lại một loạt những thay đổi hết sức thú vị về hero, item hay những thay đổi về bản đồ, vị trí địa hình mà Mọt Game đã giới thiệu sơ lược trong những bài viết trước. Đặc biệt là sự thay đổi về địa hình bản đồ, việc này làm ảnh hưởng rất lớn trong cách chơi cũng như thay đổi về vị trí cấm mắt để có thể soi tầm nhìn.