Tất cả thông tin về epic games store

Đánh giá Ape Out: YOLO banana! - PC/Console

Đánh giá Ape Out: YOLO banana!

Khi chơi Ape Out, bạn có cơ hội để thể hiện sức mạnh hồng hoang mãnh thú của mình, dù trên thực tế bạn đã, vẫn và sẽ chỉ là một con khỉ.