7.7
KHÁ HAY

Emperor: Rise of the Middle Kingdom là một game xây thành phố lấy bối cảnh Trung Quốc cổ đại, người chơi sẽ xây một thành thị từ số vốn cho sẵn.

Tất cả thông tin về Emperor: Rise of the Middle Kingdom