8
ĐÁNG CHƠI

Một điều đáng chú ý nữa là sự trở lại của Lionel Messi trong vai trò đại diện hình ảnh cho eFootball PES 2020.

Tất cả thông tin về eFootball: PES 2020