Electronic Entertainment Expo (E3)

Thông tin mới nhất về Electronic Entertainment Expo (E3), bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề Electronic Entertainment Expo (E3)

Tương lai nào cho triển lãm E3? - PC/Console

Tương lai nào cho triển lãm E3?

Sony vừa chính thức xác nhận họ sẽ bỏ qua E3 năm thứ hai liên tiếp. Điều này có ý nghĩa gì với triển lãm game từng một thời là điểm đến của cả hành tinh?