N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Dying Light kể về đại dịch xác sống tại thành phố Harran và hành trình của nhân vật chính Kyle Crane lần mò khám phá những âm mưu thâm độc hơn cả dịch bệnh.

Tất cả thông tin về Dying Light