Dragon Quest

Thông tin mới nhất về Dragon Quest, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề Dragon Quest

Thêm thông tin về Dragon Quest Builders - PC/Console

Thêm thông tin về Dragon Quest Builders

ESRB vừa tiết lộ thông tin về rating của tựa game Dragon Quest Buiders. Game hành động nhập vai này rốt cuộc đã được ấn định sẽ dán mác E 10+ vì có đề cập tới rượu bia, một chút bạo lực, máu me, ngôn ngữ và những chủ đề hơi vượt mức bình thường.