7
KHÁ HAY

Dragon Knight nói chung có lối chơi cũng khá hay, nó gợi nhớ những game đi cảnh màn hình ngang thời mọi người còn xin xèng bố mẹ tại mấy cái siêu thị. Ngoại trừ việc đây là một game 18+ với mông và vếu quá nhiều trong một cảnh.

Tất cả thông tin về Dragon Knight