8.5
ĐÁNG CHƠI

Dragon Age: Inquisition là phần thứ 3 của loạt game Dragon Age nổi tiếng tiếp tục nói về cuộc chiến của các phe phái trong thế giới game qua 1 biến cố mới.

Tất cả thông tin về Dragon Age: Inquisition
Cốt truyện Dragon Age: Hắc Thành - PC/Console

Cốt truyện Dragon Age: Hắc Thành

Dragon Age: Inquisition là phần thứ 3 của loạt game Dragon Age nổi tiếng tiếp tục nói về cuộc chiến của các phe phái trong thế giới game qua 1 biến cố mới.
Cốt truyện Dragon Age: Deep Road - PC/Console

Cốt truyện Dragon Age: Deep Road

Dragon Age: Inquisition là phần thứ 3 của loạt game Dragon Age nổi tiếng tiếp tục nói về cuộc chiến của các phe phái trong thế giới game qua 1 biến cố mới.
Cốt truyện Dragon Age: Darkspawn - PC/Console

Cốt truyện Dragon Age: Darkspawn

Dragon Age: Inquisition là phần thứ 3 của loạt game Dragon Age nổi tiếng tiếp tục nói về cuộc chiến của các phe phái trong thế giới game qua 1 biến cố mới.