dragon age 2

Thông tin mới nhất về dragon age 2, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề dragon age 2

Cốt truyện Dragon Age: Deep Road - PC/Console

Cốt truyện Dragon Age: Deep Road

Trong thế giới Dragon Age, Deep Road là một thành tựu vĩ đại của văn minh tộc người Lùn, nó giống như một cái tổ kiến phủ khắp Thedas có kích cỡ dành cho khủng long.