8.4
ĐÁNG CHƠI

Doom 2016 kể câu chuyện về Hell Walker, người hùng tỉnh dậy sau hàng thiên niên kỷ và bắt đầu cuộc bán hành cho lũ quái vật địa ngục.

Tất cả thông tin về Doom