8.4
ĐÁNG CHƠI

Doom phiên bản 2016 kể câu chuyện về Hell Walker, người hùng ngủ vùi tỉnh dậy sau hàng thiên niên kỷ và bắt đầu cuộc "bán hành" cho lũ quái vật địa ngục.

Tất cả thông tin về Doom