9.6
CỰC HAY

Doom Eternal là phần 2 của series Doom sau khi được reboot. Lũ ác quỷ lần này hiện diện ngay trên Trái đất và việc của bạn là cùng Doomslayer thuyết phục chúng rời khỏi nơi này bằng một ngôn ngữ hết sức đặc biệt: súng đạn.

Tất cả thông tin về Doom Eternal