7.8
KHÁ HAY

Thay vì những thể loại thuần may mắn có dính tới xúc xắc, Dicey Dungeons lại là một thể loại card game kết hợp với chiến thuật vô cùng nhức não.

Tất cả thông tin về Dicey Dungeons