Tất cả thông tin về dice

Mirror’s Edge Catalyst giới thiệu trailer “Why we run” - PC/Console

Mirror’s Edge Catalyst giới thiệu trailer “Why we run”

Được Reboot lại từ Mirror’s Edge từ năm 2008, cùng với việc thông báo dự án Catalyst ba năm trước đây, Mirror’s Edge Catalyst đã được người hâm mộ theo dõi và chờ đón suốt quá trình phát triển của mình. Để giới thiệu tựa game mới nhất của mình,