NA
CHƯA ĐÁNH GIÁ

Diablo: Immortal là một MMORPG lấy bối cảnh thế giới Sanctuary quen thuộc, được Blizzard và NetEase hợp tác phát triển, sẽ ra mắt trên Android và iOS.

Tất cả thông tin về Diablo: Immortal