8.4
ĐÁNG CHƠI

Là phần thứ 4 của loạt game, Devil May Cry 4 nói về anh chàng trẻ tuổi bí ấn Nero, cũng như sự quay trở lại của Dante bố láo hơn trước nhiều lần.

Tất cả thông tin về Devil May Cry 4