7.8
KHÁ HAY

Devil May Cry 2 được xem là một sản phẩm gây thất vọng nhất trong cả series, một phần là do gameplay thiếu “muối” và nhàm chán.

Tất cả thông tin về Devil May Cry 2