8.5
ĐÁNG CHƠI

Destiny 2 là sản phẩm được Activision đầu tư rất mạnh tay khi tiếp tục hợp tác với Bungie và chi ra xấp xỉ gần 500 triệu USD để phát triển.

Tất cả thông tin về Destiny 2