7.8
KHÁ HAY

Deep Space Waifu là một game bắn phi thuyền 2D theo lối retro rất gợi nhớ tuổi thơ do Climax Studios phát triển.

Tất cả thông tin về Deep Space Waifu