5.2
CHƠI TẠM

Deadly Premonition là trò chơi open world trinh thám, kết hợp giữa yếu tố hài hước và kinh dị một cách thất thường chả giống ai.

Tất cả thông tin về Deadly Premonition