7.2
KHÁ HAY

Dead or School nói về câu chuyện về trẻ ngoan tìm đường đi học, với vô vàn khó khăn vất vả đến quần áo cũng chẳng có mà mặc.

Tất cả thông tin về Dead or School