7.4
KHÁ HAY

Darwin Project là sự kết hợp độc đáo giữa hai đặc trưng của dòng game Battle Royale và Survival, vừa tìm kiếm nguyên liệu để sống còn giữa cái lạnh buốt xương, vừa chiến đấu để trở thành người sống sót cuối cùng.

Tất cả thông tin về Darwin Project