8.2
ĐÁNG CHƠI

Darkest Dungeon là một game khám phá hầm ngục với đồ họa theo phong cách gothic, có độ khó rất cao và là điển hình của những RPG cổ điển còn lại đến nay.

Tất cả thông tin về Darkest Dungeon