N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Đạo Mộ Ký Mobile là sản phẩm lấy bối cảnh hậu truyện 20 năm sau  các sự kiện chính của series Ma Thổi Đèn. Sử dụng bối cảnh hậu truyện thế nên những nhân vật quen thuộc đều không xuất hiện hoặc được kể lại bởi người khác.

Tất cả thông tin về Đạo Mộ Ký
Sorry, no posts matched your criteria.