3.5
DỞ

Không kỳ vọng sẽ không có thất vọng, kỳ vọng về một bản WWE2K có lẽ đã chết từ cách đây 7 hay 8 năm về trước nhưng lần này WWE 2K20 đã đi quá xa và lạc đường luôn rồi.

Tất cả thông tin về WWE 2K20