7
KHÁ HAY

Sử Hộ Vương là một boardgame thể loại thẻ tướng lấy cảm hứng từ các nhân vật trong lịch sử và dân gian Việt Nam do Studio Gamize phát triển.

Tất cả thông tin về Sử Hộ Vương