Tất cả thông tin về đánh giá game

Đánh giá Hitman 2: Make the world your weapon! - PC/Console

Đánh giá Hitman 2: Make the world your weapon!

Trước hết phải tôi chỉ là một fan của gã trọc trong khoảng 1 năm đổ lại đây thôi khi được anh em đốc xúi chơi bản reboot Hitman (2016) tập hợp tất cả tinh hoa của dòng game trong đó.