N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Đại Đường Võ Lâm VNG đưa người chơi trở về thời kỳ hoàng kim cách đây chục năm về trước khi mà khái niệm VIP vẫn còn rất xa vời.

Tất cả thông tin về Đại Đường Võ Lâm VNG