Cốt truyện The Walking Dead: A New Frontier – Luật lệ để sinh tồn

“Nhân chi sơ tính bản thiện” trong The Walking Dead: A New Frontier vốn không có kẻ ác thật sự mà tội ác chỉ được sinh ra từ tâm ma của mỗi người trong ngày tận thế mà thôi.


Chờ gì mà không vào ngay nào: https://bit.ly/3bzmFMz

Chim lợn cùng gia đình nhà Mọt: https://bit.ly/2VNx7vf

Xem nhiều clip hơn nữa: https://bit.ly/2Xf5SJx

Ronin

Tác giả

Độc tại dị hương vi dị khách Cô khổ phiêu linh không đoạn trường. Tiêu sái hào tình Mọt Lang Thang!!!

    Chưa có bình luận.

    Bình Luận