Cosplay

[FATE/MOTGAME COSPLAY CONTEST] FINAL RESULT - Cosplay

[FATE/MOTGAME COSPLAY CONTEST] FINAL RESULT

Mở đầu là một hoạt động mừng 1 năm game ra mắt, sau 2 tháng và hàng loạt bài dự thi xuất sắc, BTC cuối cùng cũng đã chọn ra người thắng cuộc cho cuộc thi cosplay đầu tiên của trang web.