COVID-19

Tổng hợp các tin tức về sự ảnh hưởng của chủng virus corona SARS-CoV-2 và đại dịch COVID-19 đến ngành công nghiệp game trên toàn thế giới.