Tất cả thông tin về id Software

We are gamers: Hard from core (1) - Chuyện Đời Tôi

We are gamers: Hard from core (1)

Tôi có một nhóm bạn thường chơi game chung từ khi còn đi học. Thời đó, chúng tôi chưa có được cơ sở vật chất chơi game như hiện nay. Bạn cũng nên biết rằng các máy chơi game thời điểm đó cũng chưa có được hệ thống nối mạng để có thể chơi game online như bây giờ.