Tất cả thông tin về cộng đồng

Chào năm 2020! - Cộng Đồng

Chào năm 2020!

Chúng ta đã chính thức bước sang năm 2020 và sẽ là một năm mới của cộng đồng game với nhiều game mới và những trải nghiệm mới.