Comic

Giới thiệu gia đình Mọt: Em gái - Comic

Giới thiệu gia đình Mọt: Em gái

Em Gái Mọt đã gia nhập và trở thành nhân vật được (bị) xin info nhiều nhất Mọt Game nhưng vì nhiều lý do đến giờ vẫn còn bị giấu kín.
Giới thiệu gia đình Mọt: Bố già - Comic

Giới thiệu gia đình Mọt: Bố già

Mafia miền sơn cước là biệt danh của gã bởi xuất thân một vùng cao nguyên thơ mộng. Tất nhiên cái gì cũng có lý do và mafia cũng không ngoại lệ.