Tất cả thông tin về collector's edition

Persona 5 “Take Your Heart” vào lễ tình nhân 2017 - PC/Console

Persona 5 “Take Your Heart” vào lễ tình nhân 2017

Persona 5 cuối cùng cũng có ngày phát hành cho phiên bản tiếng Anh. Đáng tiếc là trò chơi sẽ không phát hành trong năm nay tại thị trường Bắc Mỹ, mà phải đến tháng 2/2017. Cùng với thông tin về phiên bản sưu tầm của trò chơi.